Postuar më: 20/10/2017

VKM-Vendim për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrit të Shtetit per Diasporën

vkm 1

Ligji për Komisionin: Vendim për ngritjen e nënkomisionit “Për Diasporën dhe Migracionin”, në përbërje të Komisionit të Përhershëm Parlamentar për Politikën e Jashtme.

 

VKM-Vendim për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrit të Shtetit për Diasporën