Postuar më: 06/12/2017

Vendim për miratimin, në Parim, të Marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës, për bashkpunimin në fushën e Diasporës