Postuar më: 24/11/2017

VENDIM, Nr. 690, datë 22.11.2017, PËR KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KOMITETIT SHTETËROR PËR DIASPORËN