Postuar më: 06/12/2017

Urdhër për ngritjen e grupit të punës për hartimin e Strategjisë Kombëtare për Diasporën dhe të Planit të Veprimit