Jetëshkrimi

Të dhëna vetjake

 

Emri:                   TRITAN

Atësia:                  MASAR

Mbiemri:              SHEHU

Datëlindja:         24.04.1949

Vendlindja:         TIRANE

Arsimi:

I lartë.

Eksperienca në Punë:

30 vjet

Mjek, Pedagog, Ministër, Deputet, Zv. Rektor.

Kualifikime:

Profesor, Dr.

Aktivitete shoqerore politike.

Shkencore, Mjeksi, Politik, Universitare.