Postuar më: 23/07/2021

“Tregime të moçme shqiptare” dhe revistën letrare “Letra nga Diaspora”, miratohet çmimi i shitjes dhe kategoritë që përfitojnë falas tekstet e botuara nga Qendra e Botimeve për Diasporën

Këshilli i Ministrave ka miratuar vendimin për çmimin e shitjes dhe kategoritë që përfitojnë falas tekstet e botuara nga Qendra e Botimeve për Diasporën, “Tregime të moçme shqiptare” në pesë gjuhë dhe revistën letrare “Letra nga Diaspora”.
Do të përfitojnë falas tekstet e botuara nga Qendra Botimeve për Diasporën nxënësit dhe mësuesit sipas përcaktimeve të vendimit të këshillit të ministrave nr. 443 datë 26. 06. 2019, “Për organizimin e procesit mësimor dhe përzgjedhjen e arsimtarëve në Diasporë”.

Vendimin e plotë mund ta lexoni këtu:

VENDIM Nr. 449, datë 22.7.2021 “PËR MIRATIMIN E ÇMIMEVE TË SHITJES DHE TË KATEGORIVE, QË PËRFITOJNË FALAS TEKSTET E BOTUARA NGA QENDRA E BOTIMEVE PËR DIASPORËN, “TREGIME TË MOÇME SHQIPTARE’ DHE REVISTA LETRARE ‘LETRA NGA DIASPORA”