Shpallje njoftimesh

Zyra e IOM në Shqipëri ka publikuar dy mundësi punësimi në kuadër të programit për “Angazhimin e diasporës shqiptare për zhvillimin social dhe ekonomik të Shqipërisë”, në bashkëpunim me Ministrin e Shtetit për Diasporën.

EKSPERT LIGJOR

EKSPERT FINANCIAR