Ministri i Shtetit për Diasporën

RRJETET STUDENTORE

Kjo është faqja ku mund të bëni rregjistrimin e shoqatës apo organizatës ku merrni pjesë. Kjo do të ndihmonte në shkëmbimin e informacionit të ndërsjelltë dhe për aktivitete të natyrave të ndryshme. Për më shumë mund të shkruani në email  info.studentet@diaspora.gov.al

 * Të gjitha fushat janë të detyrueshme

Lidhje të tjera

GERMIN LOGO

Germin është një organizatë jo-qeveritare, e cila me anë të teknologjisë dhe kanaleve të tjera virtuale, angazhon diasporën në zhvillimin dhe demokratizimin e vendeve të tyre të origjinës.