Postuar më: 19/12/2018

Publikohet studimi “Diaspora e Shqipërisë në shifra”

INSTAT me mbështetjen e ministrit të Shtetit për Diasporën publikon për herë të parë një studim konkret mbi Diasporën të titulluar “Diaspora e Shqipërisë në shifra”.

Ky studim është kryer mbi bazë të vlerësimeve të tërthorta të realizuara gjatë vitit 2018. Sipas të dhënave numri i shqiptarëve në Diasporën e re llogaritet të jetë rreth 1.6 milionë, e thënë ndryshe 36 % e shtetasve shqiptar jetojnë jashtë Shqipërisë.

Ky publikim kryhet në kuadër të Strategjisë Kombëtare për Diasporën. Qëllimi i tij është vlerësimi i numrit të Diasporës shqiptare dhe profilin e saj mbi karakteristikat bazë demografike dhe sociale.

Në link-un e mëposhtëm mund të lexoni publikimin e plotë:

http://www.instat.gov.al/al/publikime/librat/2018/diaspora-e-shqip%C3%ABris%C3%AB-n%C3%AB-shifra-2018/?fbclid=IwAR3uyKaxdSNft9oG5W3Pdigcp-Xn4y0uAyaRA6KwU9ovVa6lr4QP-BjRQ1w