Postuar më: 24/05/2018

Publikohet “Strategjia Kombëtare për Diasporën 2018-2024 dhe Plani i Veprimit”

strategjia

Strategjia Kombëtare për Diasporën 2018-2024 dhe Plani i Veprimit, e miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave, nr. 259, datë 09.05.2018, është publikuar e plotë ne faqen e Ministrit të Shtetit për Diasporën.

Strategjia Kombëtare për Diasporën 2018-2024 dhe Plani i Veprimit