Ministri i Shtetit për Diasporën

Projekte

ANGAZHIMI I DIASPORËS SHQIPTARE PËR ZHVILLIMIN SOCIAL DHE EKONOMIK TË SHQIPËRISË – Programi 3 vjeçar financohet nga Kooperacioni Italian, me përfshirjen operacionale të Agjencisë Italiane të Bashkëpunimit për Zhvillim dhe zbatohet nga Organizata Ndërkombëtare për Migracionin, në bashkëpunim me Ministrin e Shtetit për Diasporën, Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme dhe Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë.