Ministri i Shtetit për Diasporën

Programi i Qeverisë 2017-2021