Përvojat më të mira të Diasporës

Për cdo përvojë e cila vlen të kosiderohet një shembull pozitiv për organizatat e tjera të shqiptarëve mund të na shkruani në email info.pervojat@diaspora.gov.al

 

Shoqata Shqiptaro-Kanadeze

 

Honorary President

 

Dr. Ruki Kondaj

 

email: r.kondaj@albcan.ca

 

Direct: 416.876.7665

Ligji “Muaji i Trashëgimisë Shqiptare në Ontario”

 

Më 5 dhjetor 2016 Parlamenti i Ontarios votoi në unanimitet të plotë
projektligjin nr. 36 që e shpall nëntorin “Muaji i Trashëgimisë Shqiptare në
Ontario”. Ligji hyri në fuqi me 8 dhjetor 2016 pasi mori miratimin nga Mëkëmbësi I
Mbretëreshës në Ontario L.G Elizabeth.

 

Ligji Muaji i Trashegimise_Shqiptare ne Ontario