Postuar më: 30/05/2019

Për herë të parë një anëtar i Diasporës, pjesë e një institucioni publik në Shqipëri

sliderlayout

Për herë të parë një anëtar i Diasporës shqiptare do të jetë pjesë e një institucioni publik në Shqipëri. Këshilli i Ministrave ka miratuar propozimin e ministrit të Shtetit për Diasporën, për emërimin e znj. Anila Hyka Smorgrav, si anëtare të Këshillit Drejtues të Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës. Ajo do të jetë pjesë e këtij këshilli si përfaqësuese nga Këshilli Koordinues i Diasporës.

Këshilli i Ministrave miratoi gjithashtu edhe anëtarët e rinj të Këshillit Drejtues të Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës duke plotësuar kështu numrin e plotë të anëtarëve të këtij këshilli sipas vendimit “Disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin nr.594, datë 09.10.2018, të Këshillit të Ministrave “Për emërimin e kryetarit dhe anëtarëve të këshillit drejtues të Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës”.

Për pjesën e mbetur të mandatit, emërohen anëtar të Këshillit Drejtues: Znj. Fjoralba Caka emërohet në vend të Znj. Teuta Vodo, si përfaqësuese nga ministria përgjegjëse për drejtësinë; Z. Kostandin Shkurti emërohet në vend të Znj. Besa Shahini, si përfaqësues nga ministria përgjegjëse për arsimin si dhe znj. Kozeta Angjeliu e cila emërohet në vend të Znj. Mimoza Hysa Çuliqi, si përfaqësuese nga ministria përgjegjëse për kulturën.

Vendimin e plotë mund ta lexoni këtu:

VENDIM Nr. 371 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.594, DATË 9.10.2018, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR EMËRIMIN E KRYETARIT DHE TË ANËTARËVE TË KËSHILLIT DREJTUES TË FONDIT SHQIPTAR PËR ZHVILLIMIN E DIASPORËS”, TË NDRYSHUAR, datë 29.5.2019