Ministri i Shtetit për Diasporën

ORGANIZATA SHQIPTARE NË DIASPORË

Platforma interaktive diasporaflet.org, synon t’u ofrojë organizatave në diasporë një hapsirë virtuale për t’u lidhur me njëra-tjetrën dhe me komunitetet përreth, të promovojnë veten dhe punën e tyre në vendet ku veprojnë, si dhe të punojnë në mënyrë më të strukturuar për interesat e diasporës në shtetet amë. Të gjitha organizatat formale ose joformale në diasporë, mund të krijojnë profilin e tyre në plaftormë dhe ta përditësojnë atë me informacione në çdo kohë.

Për t’u regjistruar klikoni në linkun më poshtë:
http://organizatatshqiptare.org/map/