Ministri i Shtetit për Diasporën

Nënkomisioni për Diasporën dhe Migracionin

Nënkomisioni për Diasporën dhe Migracionin

Kuvendi me vendimin nr. 98/2017 ka ngritur nënkomisionin “Për Diasporën dhe Migracionin” në përbërje të komisionit për Politikën e Jashtme. Objekti dhe fusha e përgjegjësisë së këtij nënkomisioni janë çështje të diasporës dhe fenomenit migrator të Shqipërisë. Përbërja është si vijon: Adnor Shameti – kryetar (PS), Halit Valteri – zëvendëskryetar (PD), Elona Hoxha – anëtare (PS), Eglantina Gjermeni – anëtare (PS), Ediola Braha – anëtare “E pavarur”.

 

Adnor Shameti


Adnor Shameti
adnor.shameti@parlament.al

eglantina Gjermeni


Eglantina Gjermeni
eglantina.gjermeni@parlament.al

Elona Gjebrea


Elona Hoxha
elona.hoxha@parlament.al

Arben Elezi


Arben Elezi
arben.elezi@parlament.al

Ediola Braha


Ediola Braha
ediola.braha@parlament.al

Halit Valteri


Halit Valteri

halit.valteri@parlamenti.al