Postuar më: 24/07/2018

Miratohet rezoluta për reformën për diasporën në Kuvendin e Shqipërisë

rezt 1

Kuvendi i Shqipërisë miratoi rezolutën “Për reformën e politikës shtetërore për diasporën”; një dokument i hartuar me propozim të Nënkomisionit parlamentar për Diasporën.

Rezoluta është një dokument i rëndësishëm për avancimin e angazhimeve të Shqipërisë për bashkëpunimin me Diasporën dhe rritjen e aksesit të saj në zhvillimin e vendit.

REZOLUTË PËR REFORMËN E POLITIKËS SHTETËRORE PËR DIASPORËN, 23.07.2018