Postuar më: 07/12/2017

Memorandum Mirëkuptimi midis Ministrisë së Shtetit për Diasporën të Republikës së Shqipërisë, Ministrisë së Drejtësisë dhe Kryqit të Kuq Shqiptar