Postuar më: 20/10/2017

Vendim: Për ngritjen e Nënkomisionit “Për Diasporën dhe Migracionin”, në përbërje të Komisionit të Përhershëm Parlamentar për Politikën e Jashtme.