Ministri i Shtetit për Diasporën

Kabineti

Elona Bano

[email protected]

+355 422 77 398

Drejtor Kabineti

Yllka Lezo

[email protected].gov.al

+355 422 77 398

Këshilltare

Erta Skora

[email protected]

+355 422 77 561

Këshilltare

Arlinda Thaka

[email protected]

+355 422 77 455

Asistente

e ministrit