Ministri i Shtetit për Diasporën

Kabineti

Ada Ilia

ada.ilia@diaspora.gov.al

Drejtor Kabineti

Erta Skora

erta.skora@diaspora.gov.al

Këshilltare

Arlinda Thaka

arlinda.thaka@diaspora.gov.al

+355 422 77 455

Asistente

e ministrit

Thëllëza Muhameti

thëllëza.muhameti@diaspora.gov.al

Këshilltare