Ministri i Shtetit për Diasporën

Institucione në varësi

 

logo agjencia     Agjencia Kombëtare e Diasporës
qendra botimeve 2Qendra e Botimeve për Diasporën

logo fondi             Fondi i Zhvillimit të Diasporës