Postuar më: 02/04/2019

Fondi i Zhvillimit për Diasporën publikon Raportin vjetor

Fondi i Zhvillimit për Diasporën ka publikuar Raportin vjetor. Në këtë raport përmblidhet i gjithë aktiviteti i Fondit Shqiptar i Zhvillimit të Diasporës i kryer gjatë vitit 2018.
Gjithashtu ky raport përmbledh në mënyrë të detajuar analizën financiare, strukturën administrative të fondit si dhe aktet dhe marrëveshjet e marra nga këshilli drejtues i FSHZHD gjatë vitit të kaluar.

Raportin e plotë mund ta lexoni këtu: