Postuar më: 23/01/2019

Fillon procedura e aplikimit për vendet vakante në strukturën e re të Qendrës së Botimeve për Diasporën

Struktura më e re e krijuar, Qendra e Botimeve për Diasporën, ka nisur procesin për rekrutimin e stafit, duke shpallur vendin vakant për pozicionin e specialistit të financës. Aplikimet duhet të dërgohen në mënyrë elektronike në adresën info@diaspora.gov.al deri në datën 2 shkurt 2019, ora 14:00.
Për kriteret e aplikimit dhe dokumentacionin e kërkuar, klikoni në linku-n e mëposhtëm.

SPECIALIST FINANCE