Postuar më: 02/03/2018

Angazhimi i Diasporës Shqiptare

IMG 4579

Me mbi 1.4 milion shqiptarë që jetojnë jashtë vendit, kryesisht në Itali e Greqi dhe me prani në te gjithë botën, diaspora shqiptare përfaqëson një mundësi të jashtëzakonshme por gjerësisht të pashfrytëzuar për Shqipërinë. Sfida e së tashmes është që të krijohet një mjedis që nxit angazhimin e diasporës për të ofruar talentin, praktikat dhe përvojat më të mira për të zhvilluar Shqipërinë.

Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (ONM) – agjencia e OKB për migracionin – lajmëroi sot nisjen e një programi që synon të trajtojë pikërisht këtë sfidë: të rrisë angazhimin e diasporës shqiptare për zhvillimin social dhe ekonomik të Shqipërisë.

Ky program financohet nga Kooperacioni Italian, nën angazhimin politik të Ministrisë për Punët e Jashtme dhe Bashkëpunimin Ndërkombëtar të Italisë dhe përfshirjes operacionale të Agjencisë Italiane të Bashkëpunimit për Zhvillim. Programi zbatohet nga Organizata Ndërkombëtare për Migracionin në bashkëpunim me Ministrin e Shtetit për Diasporën, Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme dhe Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë.

Ky program tre vjeçar do të mbështesë Qeverinë e Shqipërisë për të zbatuar një qasje gjithëpërfshirëse për angazhimin e diasporës. Programi do të fokusohet në diasporën shqiptare në Itali me një prani prej rreth 500 mijë personash. Gjatë fjalës së tij në aktivitetin e shpalljes së programit, Ambasadori i Italisë në Shqipëri, Alberto Cutillo, vendosi theksin në rolin e rëndësishëm që diaspora mund të luajë: “Migrantët zotërojnë dije dhe talente. Këto janë vlera themelore për bashkëpunim. Të dy vendet tona mund të përfitojnë nga angazhimi i disaporës” – tha ai.”

Në të njëjtën linjë, Ministri i Shetit për Diasporën, Pandeli Majko, i cilësoi bashkëatdhetarët që jetojnë jashtë vendit si një pasuri për Shqipërinë. “Shqiptarët jashtë vendit janë një pasuri thuajse e pashfrytëzuar e kombit shqiptar. Prandaj ky projekt është i rëndësishëm, pasi do të na mundësojë një qasje më të efektshme ndaj potencialit të pakufishëm të diasporës sonë” tha ai.

Kreu i Agjencisë Italiane të Bashkëpunimit për Zhvillim në Tiranë, Nino Merola, vuri theksin në cilësitë e veçanta të programit: “Ky është një program inovativ që do të shndërrohet në një model për zhvillimin social dhe ekonomik në të gjitha nivelet. Ai mund të sjellë një ndikim të ndjeshëm në komunitete, si në zhvillimin e një turizmi të qëndrueshëm, ashtu edhe në sektorin agro-ushqimor, për të përmendur vetëm dy shembuj të mundësive që projekti sjell” tha ai.

Drejtuesja e Organizatës Ndërkombëtare për Migracionin në Tiranë, Alma Jani, tha se programi do të nxisë diasporën për të transferuar dijet e tyre në funksion të zhvillimit të vendit. “Aftësitë dhe dijet e disaporës do të hartëzohen dhe profilizohen dhe më tej do të harmonizohen me nevojat përkatëse vendore si dhe me strategjitë dhe planet kombëtare të veprimit” tha ajo duke shtuar se pjesë e programit do të jetë dhe hartimi dhe zbatimi i një skeme projektesh afatshkurtra (fellowships) të shënjestruar tek disapora.

Programi është ndërtuar për të patur në fokus mbështetjen e investimeve si dhe ngritjen e bizneseve të reja nga pjestarë të diasporës. Gjatë programit është menduar krijimi i një platforme për nxitjen e investimeve e quajtur “Connect Albania”, si dhe ngritja e një fondi specifik për bizneset e reja për migrantët e brezit të dytë që dëshirojnë të ngrejnë bizneset e tyre në Shqipëri.