Ministri i Shtetit për Diasporën

Minister’s Cabinet

Elona Bano

[email protected]

+355 422 77 398

Chief of Staff

Yllka Lezo

[email protected]iaspora.gov.al

+355 422 77 398

Adviser

Erta Skora

[email protected]

+355 422 77 561

Adviser

Arlinda Thaka

[email protected]

+355 422 77 455

Minister’s assistant