Ministri i Shtetit për Diasporën

Elona Hoxha

Jetëshkrimi

Të dhëna vetjake

Emri:                   ELONA

Atësia:                  SHPËTIM

Mbiemri:              (GJEBREA) HOXHA

Datëlindja:         18.05.1968

Vendlindja:         TIRANË.

Arsimi:

 1. PhD, Doktore e Shkencave, Universiteti Worcester dhe Conventry, Mbretëri e Bashkuar, 2008.
 2. MSc, Master Shkencor, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universitetti i Tiranës, 2004.
 3. Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universitetti i Tiranës, Dega Biologji 5-vjecare. 1986-1991.
 4. Shkolla e Mesme “Sami Frashëri” Tiranë, 1982-1986.

Eksperienca në Punë:

 1. Zëvëndësministre e Punëve të Brendshme dhe Kordinatore Kombëtare kundër Trafikimit të Personave, në Ministrinë e Punëve të Brendshme tetor 2013-shtator 2017.
 2. Kordinatore Kombëtare e MARRI (Iniciativë Globale për Migrimin, Azilin dhe Refugjatët (nëntor 2013 -shtator 2017).
 3. Pedagoge në Universitetin e New York Tirana, (2004 e në vazhdim).
 4. Drejtore Ekzekutive e “Qendrës Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin”, Tiranë (tetor 2005- shtator 2013).
 5. Biologe, pranë Klinikës së Alergologjisë, Qëndra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” (1992-2002).

Kualifikime:

Arritjet përfshirë dhe kualifikimin shkencor.

 1. Programi Ndërkombëtar USA (International Visitor Leadership programme) Nëntor 2014.
 2. Cmimi për kërkimin shkencor më të mirë të vitit, Universiteti i New – York Tirana ( 2001).
 3. Fituese e bursës “Chevening scholar” nga Ministria e Punëve të Jashtme, Mbretëri e Bashkuar, Nëntor 2008.
 4. Cmimi për studimin më të mirë shkencor në Aerobiologji, Stockholm – (Nëntor- Dhjetor 1994, Shtator –Dhjetor 1995).

Disa nga Publikimet më kryesore;

 1. Gjebrea E 2011, Mbrojtja e shëndetit nga ndryshimet klimaterike në Shqipëri (The protection of health from climacteric change) raporti i vlersimit të cënueshmërisë.
 2. Contribution in chapter 5; Cilësia e ajrit , ndryshimet klimaterike dhe shëndeti,
 3. Gjebrea et al, Advanced analysis of the Albanian demographic and health survey (2008-2009) publikuar në 2011 nga UNPFA, INSTAT and MoH.
 4. Gjebrea, E., Emberlin, J. Forecast models for daily variations of grass pollen concentrations in central Albania though the use Neural Network (NN) models, 29 th, Congress of European Academy of Allergy and Clinical Immunology, London 5-9 June 2010, pg 412.
 5. Gjebrea, E., Emberlin, J. Forecast models for daily variations of grass pollen in Tirana city, (2002-2005). 4-th European Symposium on Aerobiology, Finland 2008.
 6. LEKLI et al 2008, Allergenic plants in Albania (part of chapter 8- as the contribution of E. Gjebrea) pg. 276-278, Tirana.
 7. Gjebrea, E.Halimi Biologjia e përgjithshme dhe Humane, Tiranë UFO Press, 2008
 8. Gjebrea, E.Halimi Biologjia. Tekst mësimor për fakultetin e Mjeksisë, Departamenti i Infermierisë, Universiteti i Tiranës, Tiranë. Ora 200, ISBN 99943-813-7-7
 9. Gjebrea, B.Clot paper on ‘Spatial Variations of Daily Average Pollen Count of the most Allergenic Taxa at 3 sites in Albania during 2002:, Abstract book of 3rd  European Symposium Aerobiology, University of College of Worcester, August 2003 ( Pages 8.6, 43)
 10. Gjebrea, et al: Biology Textbook for Biology (for University level), Senate of the university College of Nursing, Tirana 2003.
 11. Gjebrea, A. Priftanji: Cupressaceae in Tirana, Albania (1996-1998). Allergies & Immunology. Volume XXXII, 2000, 3, 122-124.
 12. Gjebrea, A. Priftanji: The Pollen Calendar in Tirana. Allergy (European Journal of Allergy and Clinical Immunology) 1999, 52, 54, 193.
 13. Gjebrea, A. Priftanji: Allergenic Pollens in Tirana. Allergy (European Journal of Allergy and Clinical Immunology). 1998; 53; 43; 21;
 14. Gjebrea, A. Priftanji: La pollinose dans la Region de Tirana. Revue Francaise d’Allergologie et Immunologie Clinique. 1997, 8, 1158.

Nga vitet 1997 deri në 2012, jam anëtare e disa shoqatave ndërkombëtare, si dhe kam marrë pjesë në shumë takime ndërkombëtare. Gjithashu jam autore e disa konsulencave dhe studime-kërkimorë.

Zotëroj shkëlqyeshëm gjuhët e huaja: Anglisht, Frengjisht, Italisht.

Aktivitete shoqerore politike.

 1. Anëtare e Asamblesë së Partisë Socialiste të Shqipërisë.
 2. Anëtare e Partisë Socialiste.
 3. Anëtare e Këshillit Bashkiak Tiranë, që prej Korrikut 2015, dhe Nënkryetare e Komisionit dhe Sigurisë dhe Emergjencave në Këshillin Bashkiak, Tiranë.
 4. Aktiviste e shoqërisë civile për promovimin e të drejtave të grave dhe barazinë gjinore si dhe organizatore e shkollës verore “Politikanët e Rinj” mbështetur nga Womankind UK.
 5. Anëtare e disa organizatave dhe shoqatave ndërkombëtare dhe shkencore si ( EAACI, AIA, CCM, GPI etj.)