Ministri i Shtetit për Diasporën

Ediola Braha

Jetëshkrimi

Të dhëna vetjake

Emri: Ediola

Atësia: Përparim

Mbiemri: Braha

Datëlindja: 24.02.1978

Vendlindja: Kërcyrë, Përmet

 

Arsimi:
1992-1996: Shkolla e mesme e përgjithshme “Perikli Ikonomi”, Fier.
1996-2001: Universiteti “Eqerem Çabej”, Gjirokastër, dega “Gjuhë angleze”.
2003-2010: 2003-2010: Universiteti “Kristal”, Fakulteti Administrim Biznesi, dega “Menaxhim Biznesi”.

 

Eksperienca në punë:
2001-2003: Mësuese e gjuhës angleze në shkollën e mesme të përgjithshme, Levan.
Janar 2010-mars 2011: Zëvendësdrejtore në Drejtorinë Spitalore “Përparim Tepelena”, Tepelenë.
Shtator 2011-shtator 2013: Pedagoge e jashtme, Universitetin “Kristal”
Janar 2012- prill 2013: Drejtore në drejtorinë spitalore “Përparim Tepelena”, Tepelenë.
Nëntor 2013- 2018: Drejtore në drejtorinë spitalore “Përparim Tepelena”, Tepelenë.

 

Kualifikime:

Dhjetor 2012-janar2013: Trajnim “bazat e menaxhimit të shëndetësisë”, organizuar nga ISAT.
Mars 2013: Trajnim “barazia gjinore”
Mars 2015: Këshilltaret, trajnim i organizuar nga OSBE, Tiranë.
Shtator 2016: “Gruaja në vendimarrje”, trajnim i organizuar nga OSBE, qarku Gjirokastër.
2016: Trajnim “dhuna në familje”, organizuar nga Ministria e Punës dhe Çështjeve Sociale.
Aktivitete shoqërore dhe politike:
2010-2011: Kryetare e Lëvizjes së Gruas për Integrim, Tepelenë.
2011-2018: Kryetare e LSI-së, Tepelenë.
Gusht 2015-shkurt 2019: Këshiltare në Këshillin Bashkiak, Tepelenë.