Ministri i Shtetit për Diasporën

Arben Elezi

Jetëshkrimi

Të dhëna vetjake

Emër: Arben

Atësia: Mentor

Mbiemër: Elezi

Datelindja: 13.05.1974

Vendlindja: Peqin

 

Arsimi :
1992-1996: Universiteti i Sporteve “Vojo Kushi”, Tiranë
2005-2009: Universiteti “Aleksandër Xhuvani”, Fakulteti Ekonomik.

 

Eksperienca e Punësimit :
1993-2005: Mësues në gjimnazin “Zini Magani”, Peqin
2006-2009: Drejtor i Policisë Tatimor, DRT Elbasan
2009-2014: Drejtor i Hetimit Tatimor, DRT Elbasan
2011-2015: Anëtar i Këshillit Bashkiak, Peqin
2016-2018: Kryetar i Partisë Demokratike, Dega Peqin
2001-2016: Anëtar i Kryesisë i Partisë Demokratike, Dega Peqin.

 

Trajnimet :
18.07.2008: Trajnim nga ITAP, “Mbi Ligjin për procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”/
8 of prill 2009: Undergone education as a part of the SIDA project, “Establishing a Tax Crime Investigation Dirctorate” Tiranë.
Aprill 12-16-2010: Financial Investigation Techniques, Training Course, USAID.