Ministri i Shtetit për Diasporën

Adnor Shameti

Jetëshkrimi

Të dhëna vetjake

Emri: ANDOR

Atësia: ABEDIN

Mbiemri: SHAMETI

Datëlindja: 12.05.1973

Vendlindja: SKRAPAR

 

Arsimi:
Fakulteti i Drejtësisë, Dega Juridik, Tiranë, 1991-1995.

 

Eksperienca në Punë:

  1. Avokat, Anëtar i Dhomës së Avokatisë Tiranë, 1995- 2017.
  2. Drejtues në një Universitetet Privat, 2006- 2014.
  3. Pedagog, Universiteti i Drejtësisë Tiranë, 1995-2005.

 

Kualifikime:

  1. Doktor i Shkencave në Drejtësi, 2008.
  2. Specializim në të drejtën Ndërkombëtare , Hollandë, 1993-1994.
  3. Vizita e kualifikime të shumta në vende të BE dhe SHBA si dhe pjesëmarrje në konferenca të shumta brenda dhe jashtë vendit.

 

Publikime:

Autor i parë dhe bashkëautor në disa botime dhe artikuj shkencor të publikuara brenda dhe jashtë vendit.