Regjistroni Organizatën tuaj

Kjo është faqja ku mund të bëni rregjistrimin e shoqatës apo organizatës ku merrni pjesë. Kjo do të ndihmonte në shkëmbimin e informacionit të ndërsjelltë dhe për aktivitete të natyrave të ndryshme. Për më shumë mund të shkruani në email info.shoqatat@diaspora.gov.al
* Të gjitha fushat janë të detyrueshme