Postuar më: 26/10/2019

Raporti i vizitave të kryera dhe pasqyra financiare

Publikohet raporti i vizitave të kryera dhe pasqyra financiare e vitit 2019. Në këtë raport përmblidhen të gjitha aktivitetet publike dhe vizitat e punës të realizuara jashtë Shqipërisë nën kujdesin apo pjesëmarrjen e Ministrit të Shtetit për Diasporën, gjatë vitit 2019. Pjesë e këtij raporti është edhe pasqyra e detajuar financiare mbi shpenzimet e kryera në këto udhëtime.

Raportin e plotë mund ta lexoni në link-un e mëposhtëm:

Raportimi dhe financimi 2019