Postuar më: 26/06/2020

Publikohet revista elektronike e Strukturës Administrative për Diasporën dhe Migracionin në Qeverisjen Vendore

Revista e Strukturës Administrative për Diasporën dhe Migracionin në Qeverisjen Vendore është një botim i veçantë elektronik, i cili përmbledh aktet ligjore të miratuara lidhur me vetëqeverisjen vendore. Pjesë e kësaj reviste janë edhe Memorandumi i bashkëpunimit për bashkërendimin e punës për ngritjen e strukturës administrative për diasporën dhe migracionin në qeverisjen vendore dhe Harta administrative territoriale e qarqeve të Shqipërisë.

Revistën e plotë mund ta gjeni në linkun e mëposhtëm:

Revista elektronike e Strukturës Administrative për Ddiasporën dhe Migracionin në Qeverisjen Vendore