Ministri i Shtetit për Diasporën

Kabineti

Esmeralda Hasani

esmeralda.hasani@diaspora.gov.al
+355 422 77 398

Drejtor Kabineti

Keldi Keli

keldi.keli@diaspora.gov.al
+355 422 77 398

Këshilltar

Erta Skora

erta.skora@diaspora.gov.al
+355 422 77 561

Këshilltare