Ministri i Shtetit për Diasporën

Minister’s Cabinet

Esmeralda Hasani

esmeralda.hasani@diaspora.gov.al
+355 422 77 398

Chief of Staff

Keldi Keli

keldi.keli@diaspora.gov.al
+355 422 77 398

Adviser

Erta Skora

erta.skora@diaspora.gov.al
+355 422 77 561

Adviser